Do dalšího ročníku festivalu Stežník zbývá 110 dnů, 05 hodin, 14 minut, 45 sekund
-->

Myšlenka festivalu

Festival má jednu velkou hlavní myšlenku. Zábavnou formou, kdy budeme poslouchat různé hudební interprety a dívat se na další představení (např. taneční…), získat určitý finanční obnos, který pak bude předán konkrétní fyzické osobě. Na festivalu budou zveřejněny detaily o několika konkrétních lidech (pravděpodobně z blízkého okolí Horní Čermné), které potřebují finanční pomoc. Povětšinou se bude jednat o finanční pomoc na léčbu onemocnění či závažných úrazů nebo nákup invalidního vozíku apod.. Každý návštěvník festivalu STEŽNÍK bude moci dát svůj hlas jedné z přichystaných možností. Před půlnocí budou všechny hlasy sečteny. Tím zjistíme, kdo výtěžek festivalu obdrží. Člověk s nejvíce hlasy získá celý výtěžek festivalu.

V případě, že víte o někom, kdo by podobnou pomoc potřeboval, kontaktujte nás (viz sekce KONTAKTY). Finální vydělaná suma bude představena po vyrovnání všech záloh a pohledávek, které bude nutno vyrovnat a zaplatit. Ze zkušenosti z prvního ročníku víme, že třeba vyrovnání s OSA trvá i několik týdnů.

Propagace:
Pokud máte chuť nám pomoci s propagací na koncertech, festivalech, v restauracích atd., zkontaktujte nás na e-mail hcfoosballzs@centrum.cz. Jsme schopni vám doručit plakáty a letáky. Ty pak můžete vylepovat či rozdávat. Plakáty ale bez povolení NELEPTE na veřejná místa, plakátovací plochy atd. Mohlo by to vést k problémům s policií. Předem vám tedy děkujeme za vylepování plakátů na festivalech a koncertech a rozdávání letáčků všem kolem vás, ale hlavně legálně. Díky, H.C. Foosball z.s..

Vstupenky:

Cenu vstupenek a datum, od kdy bude možné vstupenky koupit (samozřejmě i s prodejními místy), zveřejníme vždy začátkem kalendářního roku, kdy se bude festival konat. Vstupné pro děti do tří let věku je zdarma. Ovšem jejich účast na akci s hlasitou hudbou ze zdravotních důvodů nedoporučujeme. Do 15 let to máte za polovic, musíte ale svůj věk prokázat. 

Hlavní partner:


Podporují nás: